בית ספר לכדורגל


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
4016 בית ספר לכדורגל ד- ה בחדיד 4016 2 4 1221 בית ספר לכדורגל בגנתון מאמן: יעקב הלל ומיקי דרעי בימים ב' וה' בין השעות: ד- ו 16:10-17:10 ב- ג 17:10-18:10 המחיר כולל ערכה בסך של 200 ש"ח 2200 ₪ הרישום הסתיים
4018 בית ספר לכדורגל א-ג ברקת 4018 2 4 1221 בית ספר לכדורגל בברקת מאמן: יעקב הלל ומיקי דרעי בימים ב' בין השעות: 16:45-17:30 המחיר כולל ערכה בסך של 200 ש"ח 920 ₪ הרישום הסתיים
4020 בית ספר לכדורגל א-ו בית נחמיה 4020 2 4 1221 בית ספר לכדורגל בגנתון מאמן: יעקב הלל ומיקי דרעי בימים ב' וה' בין השעות: 17:15-18:15 המחיר כולל ערכה בסך של 200 ש"ח 1600 ₪ הרישום הסתיים
4017 בית ספר לכדורגל ב-ג בחדיד 4017 2 4 1221 בית ספר לכדורגל בחדיד מאמן: שלומי בן ניסן בימים ב' וה' בין השעות: 17:10-18:10 המחיר כולל ערכה בסך של 200 ש"ח 2200 ₪ הרישום הסתיים
4019 בית ספר לכדורגל ד-ו ברקת 4019 2 4 1221 בית ספר לכדורגל בגנתון מאמן: יעקב הלל ומיקי דרעי בימים ב' בין השעות: 17:30-18:30 המחיר כולל ערכה בסך של 200 ש"ח 920 ₪ הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן