שם הפעילותפירוטמחיר 
טיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים ב 18.12.2017 - מנחם לסקהטיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים- נחלאות ושכונת מקור ברוךיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 16.12.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 14:00 עד 22:00 נא לבוא בלבוש מתאים50הירשם
טיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים ב 18.12.2017 - מנחם לסקה - אורחטיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים- נחלאות ושכונת מקור ברוךיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 16.12.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 14:00 עד 22:00 נא לבוא בלבוש מתאים60הירשם
טיול באתרים בהרצליה בתאריך 20.10.2017 מנחם לסקהדמי כניסה לאפולוניה לגמלאי 11 ש"ח.יש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 18.10.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים50הירשם
טיול באתרים בהרצליה בתאריך 20.10.2017 מנחם לסקה - אורחדמי כניסה לאפולוניה לגמלאי 11 ש"ח.יש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 18.10.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:00 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים60הירשם
טיול טבע לנאות קדומים והסביבה ב 17.11.2017 - אורח מנחם לסקהיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 15.11.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 14:30.נא לבוא בלבוש מתאים60הירשם
טיול טבע נאות קדומים והסביבה ב 17.11.2017 מנחם לסקהיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 15.11.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 14:30.נא לבוא בלבוש מתאים50הירשם
שביל ישראל - מדן לתל חי בתאריך 26.10.2017רמת קושי : 13 ק"מ בינוני היציאה מבניין המועצה בשעה 06:30 וחזרה ב 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר.שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל - מדן לתל חי בתאריך 26.10.2017 - אורחרמת קושי : 13 ק"מ בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה בשעה 06:30 בבוקרחזרה משוערת 19:00נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
שביל ישראל - מערד להר קינה בתאריך 21.12.2017רמת קושי : 9 ק"מ בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה.בשעה 06:30 בבוקרחזרה משוערת 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל - מערד להר קינה בתאריך 21.12.2017 - אורחרמת קושי : 9 ק"מ בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקרחזרה משוערת 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
שביל ישראל - מתל חי לסדקי יפתח בתאריך 30.11.2017רמת קושי : 14 ק"מ בינוני היציאה לטיול מבניין המועצהבשעה 06:30 בבוקרחזרה משוערת 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל - מתל חי לסדקי יפתח בתאריך 30.11.2017 - אורחרמת קושי : 14 ק"מ בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה בשעה 06:30 בבוקרחזרה משוערת 18:30נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם