שם הפעילותפירוטמחיר 
 0הירשם
"שביל ישראל " סיור שישי מיפתחאל לנופית 22.06.2017המשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
"שביל ישראל " סיור שישי מיפתחאל לנופית 22.06.2017 - אורחהמשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
טיול אחה"צ - 15.06.2017 אשקלון והסביבה מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ אשקלון והסביבה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 15.06.2017 אשקלון והסביבה מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ אשקלון והסביבה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול אחה"צ - 17.08.2017 רמת שרון והרצליה מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ רמת השרון והרצליה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול אחה"צ - 20.07.2017 סיפורים ושכונת ירושלים מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ סיפורים ושכונת ירושלים.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 20.07.2017 סיפורים ושכונת ירושלים מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ סיפורים ושכונת ירושלים.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול מנחם לסקה 09.03.2018 - יער חורשים חאן גלגוליה צור נתן ועודיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 05.03.2018 יציאה מהמועצה מהשעה 07:00 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים50הירשם
טיול מנחם לסקה 16.02.2018 - דרום אדום- נחל הבשור ונגב צפון מערבייש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 11.02.2018 יציאה מהמועצה מהשעה 07:00 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים. ועוד 11 ש"ח דמי כניסה לגן הלאומי הבשור יגבו בכניסה לאתר50הירשם
סדרת " שביל ישראל" - סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל"חבילה של 5 סיורים בתשלום מראש תזכה בסיור שישי חינם: סיור ראשון 25.01.2018 סיור שני 22.02.2018 סיור שלישי 22.03.2018; סיור רביעי 26.04.2018 סיור חמישי 24.05.2018 סיור שישי 21.06.2018 .היציאה מבניין המועצה בשעה 06:30 חזרה משוערת 18:30450הירשם
סדרת " שביל ישראל" - סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל"- אורח 2018חבילה של 5 סיורים בתשלום מראש תזכה בסיור שישי חינם: סיור ראשון 25.01.2018 סיור שני 22.02.2018 סיור שלישי 22.03.2018; סיור רביעי 26.04.2018 סיור חמישי 24.05.2018 סיור שישי 21.06.2018 .היציאה מבניין המועצה בשעה 06:30 חזרה משוערת 18:30500הירשם
סדרת " שביל ישראל" - סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתוןחבילה של חמישה סיורים בתשלום מראש; תזכה בסיור שישי חינםסיור ראשון 26.01.2017; סיור שני 23.02.2017; סיור שלישי 23.03.2017; סיור רביעי 27.04.2017; סיור חמישי 25.05.2017; סיור שישי 22.06.2017.היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00נא להצטייד ב450הירשם
סדרת " שביל ישראל" - סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון - אורחחבילה של 5 סיורים בתשלום מראש תזכה בסיור שישי חינם: סיור ראשון 26.01.2017; סיור שני 23.02.2017; סיור שלישי 23.03.2017; סיור רביעי 27.04.2017; סיור חמישי 25.05.2017; סיור שישי 22.06.2017.היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00.500הירשם
שביל ישראל 21.06.2018 - טיול הר מירון משביל הפסגה למירוןרמת קושי : 9 ק"מ קל - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל 21.06.2018 - טיול הר מירון משביל הפסגה למירון - אורחרמת קושי : 9 ק"מ קל - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
שביל ישראל 22.02.2018 - טיול נחל דישון מנחל זמר לגשר עלמהרמת קושי : 12ק"מ קל - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל 22.02.2018 - טיול נחל דישון מנחל זמר לגשר עלמה- אורחרמת קושי : 12 ק"מ קל - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
שביל ישראל 22.03.2018 - טיול נחל חימר מהר קינה לנחל חימררמת קושי : 14 ק"מ - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל 22.03.2018 - טיול נחל חימר מהר קינה לנחל חימר - אורחרמת קושי : 14 ק"מ - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
שביל ישראל 24.05.2018 - טיול יהר נריה מעין ערבות לשביל הפסגהרמת קושי : 12ק"מ - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל 24.05.2018 - טיול יהר נריה מעין ערבות לשביל הפסגה - אורחרמת קושי : 12ק"מ - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
שביל ישראל 25.01.2018 - טיול לרמות נפתלי מסדקי יפתח לנחל זמררמת קושי : 9 ק"מ בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל 25.01.2018 - טיול לרמות נפתלי מסדקי יפתח לנחל זמר- אורחרמת קושי : 9 ק"מ בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
שביל ישראל 26.04.2018 - טיול יער ברעם מגשר עלמה לעין ערבותרמת קושי : 10ק"מ - קל - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
שביל ישראל 26.04.2018 - טיול יער ברעם מגשר עלמה לעין ערבות - אורחרמת קושי : 10ק"מ - קל - בינוני היציאה לטיול מבניין המועצה. בשעה 06:30 בבוקר חזרה משוערת 18:30. נא להצטייד בלבוש הולם למזג האוויר. שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם