שם הפעילותפירוטמחיר 
"שביל ישראל " סיור שישי מיפתחאל לנופית 22.06.2017המשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
"שביל ישראל " סיור שישי מיפתחאל לנופית 22.06.2017 - אורחהמשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
12.06.2017 - תצפיות ונופים בגלילמוזיאון הרעות; תצפית עמק החולה; מערת פער. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:30 חזרה משוערת 15:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר ושתיה ואוכל לכל היום.לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980המחיר מותנה במינמום של 40 משתתפים50הירשם
12.06.2017 תצפיות ונופים בגליל - אורחמוזיאון הרעות; תצפית עמק החולה; מערת פער. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:30 חזרה משוערת 15:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר ושתיה ואוכל לכל היום.לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980המחיר מותנה במינמום של 40 משתתפים70הירשם
טיול אחה"צ - 15.06.2017 אשקלון והסביבה מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ אשקלון והסביבה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 15.06.2017 אשקלון והסביבה מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ אשקלון והסביבה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול אחה"צ - 17.08.2017 רמת שרון והרצליה מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ רמת השרון והרצליה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 17.08.2017 רמת שרון והרצליה מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ רמת השרון והרצליה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול אחה"צ - 20.07.2017 סיפורים ושכונת ירושלים מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ סיפורים ושכונת ירושלים.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 20.07.2017 סיפורים ושכונת ירושלים מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ סיפורים ושכונת ירושלים.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם