שם הפעילותפירוטמחיר 
טיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים ב 18.12.2017 - מנחם לסקהטיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים- נחלאות ושכונת מקור ברוךיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 16.12.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים50הירשם
טיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים ב 18.12.2017 - מנחם לסקה - אורחטיול אחה"צ ערב חנוכה בירושלים- נחלאות ושכונת מקור ברוךיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 16.12.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים60הירשם
טיול בשמורת לנאות קדומים 20.10.2017 - מנחם בגין - אורחיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 18.10.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים60הירשם
טיול בשמורת נאות קדומים ב 20.10.2017 מנחם לסקהיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 18.10.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים50הירשם
טיול טבע ליער חורשים ואתרי השרון ב 17.11.2017 מנחם לסקהיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 15.11.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:30 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים50הירשם
טיול טבע ליער חורשים ואתרים בשרון ב 17.11.2017 - אורח מנחם לסקהיש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה- 15.11.2017 יציאה מהמועצה מהשעה 07:301 עד 15:30.נא לבוא בלבוש מתאים60הירשם