שם הפעילותפירוטמחיר 
"שביל ישראל " סיור חמישי ממשהד ליפתחאל 25.05.2017המשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
"שביל ישראל " סיור חמישי ממשהד ליפתחאל 25.05.2017 - אורחהמשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
"שביל ישראל " סיור שישי מיפתחאל לנופית 22.06.2017המשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
"שביל ישראל " סיור שישי מיפתחאל לנופית 22.06.2017 - אורחהמשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
"שביל ישראל " סיור שלישי מכפר קיש לשיבלי 23.03.2017 - אורחהמשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.110הירשם
"שביל ישראל " סיור שלישי מקיש לשיבלי 23.03.2017המשך סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00 נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל היום.90הירשם
12.06.2017 - תצפיות ונופים בגלילמוזיאון הרעות; תצפית עמק החולה; מערת פער. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:30 חזרה משוערת 15:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר ושתיה ואוכל לכל היום.לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980המחיר מותנה במינמום של 40 משתתפים50הירשם
12.06.2017 תצפיות ונופים בגליל - אורחמוזיאון הרעות; תצפית עמק החולה; מערת פער. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:30 חזרה משוערת 15:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר ושתיה ואוכל לכל היום.לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980המחיר מותנה במינמום של 40 משתתפים70הירשם
19.05.2017 - בעקבות סופריםמצפה הראל; שער הגיא; רכס השיירות. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:30 חזרה משוערת 15:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר ושתיה ואוכל לכל היום.לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980המחיר מותנה במינמום של 40 משתתפי50הירשם
19.05.2017 בעקבות סופרים - אורחמצפה הראל; שער הגיא; רכס השיירות. היציאה מבניין המועצה בשעה 07:30 חזרה משוערת 15:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר ושתיה ואוכל לכל היום.לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980המחיר מותנה במינמום של 40 משתתפי70הירשם
טיול אחה"צ - 15.06.2017 אשקלון והסביבה מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ אשקלון והסביבה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 15.06.2017 אשקלון והסביבה מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ אשקלון והסביבה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול אחה"צ - 17.07.2017 סיפורים ושכונת ירושלים מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ סיפורים ושכונת ירושלים.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 17.07.2017 סיפורים ושכונת ירושלים מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ סיפורים ושכונת ירושלים.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול אחה"צ - 17.08.2017 רמת שרון והרצליה מנחם יסקה - אורחטיול אחה"צ רמת השרון והרצליה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.60הירשם
טיול אחה"צ - 17.08.2017 רמת שרון והרצליה מנחם יסקה - תושבטיול אחה"צ רמת השרון והרצליה.יציאה מבניין המועצה בשעה 12:00 חזרה משוערת 21:30.נא להצטייד בלבוש הולם למזג האויר; שתיה ואוכל לכל הטיול.50הירשם
טיול עם התנ"ך 12.05.2017 - מנחם לסקהמתל מגידו ונחל הקיני.יציאה מבניין המועצה ב 7.00 בבוקר חזרה משוערת 15.30. יש להצטייד בשתיה ואוכל לכל היום. תאריך אחרון להרשמה - 10.05.2017 מותנה במינימום 40 משתתפים. מספר המקומות מוגבל.50הירשם
יום האישה - מלון דויד ספא ריזורט ים המלח 05-06.07.2017המחיר כולל חצי פנסיון. ביום הראשון יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים. קבלת חדרים מהשעה 14:00. לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980. שימוש חופשי במתקני המלון. מחיר ההסעה יחושב ע"פ מספר הנרשמים370הירשם
יום האישה - מלון דויד ספא ריזורט ים המלח 05-06.07.2017 - אורחהמחיר כולל חצי פנסיון.ביום הראשון יש להצטייד בארוחת בוקר וצהריים. קבלת חדרים מהשעה 14:00. לפרטים נוספים ניתן להתקשר לרפי 050-2587980.שימוש חופשי במתקני המלון. מחיר ההסעה יחושב ע"פ מספר הנרשמים470הירשם
סדרת " שביל ישראל" - סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתוןחבילה של חמישה סיורים בתשלום מראש; תזכה בסיור שישי חינםסיור ראשון 26.01.2017; סיור שני 23.02.2017; סיור שלישי 23.03.2017; סיור רביעי 27.04.2017; סיור חמישי 25.05.2017; סיור שישי 22.06.2017.היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00נא להצטייד ב450הירשם
סדרת " שביל ישראל" - סדרת טיולים לאורך "שביל ישראל" בגליל התחתון - אורחחבילה של 5 סיורים בתשלום מראש תזכה בסיור שישי חינם: סיור ראשון 26.01.2017; סיור שני 23.02.2017; סיור שלישי 23.03.2017; סיור רביעי 27.04.2017; סיור חמישי 25.05.2017; סיור שישי 22.06.2017.היציאה מבניין המועצה בשעה 07:00 חזרה משוערת 19:00.500הירשם